Remote Config

Firebase

  |   3 min czytania
(Firebase-Config 16.1)

Wprowadzenie

Remote Config jest usługą w chmurze, która pozwala na zmianę zachowania, ustawień czy wyglądu aplikacji bez konieczności pobierania aktualizacji. Za pomocą konsoli Firebase lub REST API można kontrolować i propagować wartości konfiguracji dla wszystkich lub wybranej grupy użytkowników. Dodatkowo wykorzystanie danych z usługi Analytics ułatwia analizę grup odbiorców. Aplikacja sprawdza dostępność aktualizacji, przeprowadza modyfikacje ustawień (bez wpływu na wydajność) przechowując konfiguracje w obiekcie Singleton, a w przypadku braku zmian na serwerze wykorzystuje lokalne wartości domyślne.

Parametry i warunki

Konfiguracja składa się z parametrów opisanych parą klucz-wartość i wartościami domyślnymi oraz warunkami (zbiór reguł) używanymi w celu kierowania konfiguracji do wybranego segmentu odbiorców. Konstruując wyrażenia warunkowe można wykorzystać m.in. następujące reguły: wersja aplikacja, wersja systemu, kraj, region, język, właściwość użytkownika, losowość. Zgodnie z ustalonymi priorytetami najpierw sprawdzane są wartości po stronie serwera, które przyjmują wartość dla pierwszego spełnionego warunku. Jeśli żaden warunek nie został spełniony wówczas zwracana jest wartość domyślna z serwera lub lokalna, a w przypadku jej braku przyjmowana jest domyślna wartość inicjalizacyjna danego typu (np. Int = 0, Boolean = false).

Parametry i warunki

Użycie

Aby wykorzystać Remote Config w aplikacji należy dodać parametry i warunki w konsoli Firebase (lub przy pomocy REST API), uzyskać instancję FirebaseRemoteConfig, ustawić domyślne lokalne wartości parametrów w aplikacji w pliku zasobów xml (lub w obiekcie Map), użyć parametry w kodzie oraz podjąć próbę pobrania konfiguracji z serwera metodą fetch.

<!-- remote config defaults -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<defaultsMap>
  <entry>
    <key>show_tutorial</key>
    <value>false</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>skin</key>
    <value>old</value>
  </entry>
</defaultsMap>
private fun startRemoteConfig() {
  //get instance
  val remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance()

  //set remote config singleton
  val configSettings = FirebaseRemoteConfigSettings.Builder()
    .setDeveloperModeEnabled(BuildConfig.DEBUG) //for developer purpose
    .build()
  remoteConfig.setConfigSettings(configSettings)

  //set defaults value from xml or Map object
  remoteConfig.setDefaults(R.xml.remote_config_default)

  //fetch parameters from remote config and add some listeners
  remoteConfig.fetch(36000L) //cache expiration for 10h
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        remoteConfig.activateFetched() //active new data before use
        //do some action
      } 
      else {
        //do some action
      }

      //get current values and use them in some variable, preferences etc
      val showTutorial = remoteConfig.getBoolean("show_tutorial")
      val skin = remoteConfig.getString("skin")
      //do something with fetched values
    }
}

Prognozy

Usługa Firebase Predictions wykorzystuje uczenie maszynowe oparte o dane analityczne (pochodzące z Firebase Analytics) w celu tworzenia dynamicznych segmentów użytkowników na podstawie ich zachowań w aplikacji. Utworzone w ten sposób prognozy grupy użytkowników mogą być wykorzystane do wybierania odbiorców zdalnej konfiguracji (Remote Config), wiadomości i notyfikacji (Cloud Messaging, In-App Messaging) czy też testów A/B (Testing A/B). Dzięki temu zwiększenie liczby konwersji, kierowanie kampanii, dostosowanie treści i interfejsu użytkownika zgodnie z jego preferencjami i strategią marketingową staje się jeszcze prostsze. Dodatkowo testy A/B pozwalają na przeprowadzenie eksperymentów pod kątem optymalizacji zajścia pewnej akcji dla usług zdalnej konfiguracji oraz wiadomości i notyfikacji. W rezultacie zwracane są wyniki konwersji dla różnych wybranych wariantów co ułatwia testowanie i porównanie zmian w interfejsie użytkownika i kierowanych kampaniach oraz podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu dla szerszej grupy odbiorców.