Dekorator

Wzorce projektowe

  |   8 min czytania

Zastosowanie

Dekorator (ang. Decorator) (wzorzec strukturalny) umożliwia rozszerzenie funkcjonalności lub modyfikacje stanu istniejącego obiektu bez zmiany jego struktury w trakcie działania programu. Jest alternatywą dla dziedziczenia, które w przeciwieństwie do Dekoratora zachodzi w trakcie kompilacji. Wzorzec ten jest swego rodzaju Wrapperem dla istniejącej klasy. Obiekt klasy podstawowej może być rozszerzony przez kilka dekoratorów umożliwiając tym samym tworzenie wielu wariantów zachowań bez ingerencji w strukturę rozszerzanej klasy. Proces ten odnosi się do jednego obiektu, a nie wszystkich instancji klasy. Dzięki temu struktura klas oraz dziedziczenia staje się przejrzysta, a projekt jest otwarty i elastyczny na przyszłe modyfikacje i nowe rozszerzenia.

Ograniczenia

Zagrożenie płynące ze stosowania Dekoratora może być nadmiarowa ilość małych klas. Należałoby wówczas zastanowić się czy implementacja tego wzorca jest rzeczywiście najlepszym sposobem rozwiązania problemu. Dekorator jest trudny w zastosowaniu dla wielokrotnie

Użycie

Dekorator bywa często używany w implementacji kontrolek interfejsu - klas View. Można go spotkać w strumieniach I/O w Javie. Jest on implementowany tam, gdzie zachodzi potrzeba tworzenia wielu zachowań dla obiektów tego samego typu w zależności od miejsca ich wystąpienia, a użycie dziedziczenia jest zbyt kosztowne lub nie możliwe do przewidzenia. Takim przykładem może być proces składanie zamówienia danego produktu z opcją dodania do niego składników. Używając Dekoratora dla 5 rozszerzeń wystarczy utworzyć 5 Dekoratorów. Korzystając z dziedziczenia, aby zachować tą samą ilość typów należałoby stworzyć aż 31 klas!

Implementacja

Podstawowe klasy komponentów Component1, Component2 itd. oraz klasa bazowa dekoratora Decorator rozszerzają klasę abstrakcyjną lub implementują wspólny interfejs Component. Decorator przyjmuje jako parametr obiekt klasy Component. Klasy dekoratorów Decorator1, Decorator2 itd. rozszerzają bazową klasę Decorator. Dekoratory implementują nowe funkcję oraz rozszerzają działanie metod klasy bazowej Component.

Dekorator diagram

Poniższe listing przedstawiają przykładową implementacje wzorca Dekorator.

public abstract class Component {

  protected String name;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public abstract int getValue();
}

public class Component1 extends Component {
  
  public Component1() {
    name = "Component1";
  }

  @Override
  public int getValue() {
    return 10;
  }
}

public abstract class Decorator extends Component {
  
  protected Component component;

  public Decorator(Component component) {
    this.component = component;
  }

  @Override
  public abstract String getName();
}

public class Decorator1 extends Decorator {
  
  public Decorator1(Component component) {
    super(component);
  }

  @Override
  public String getName() {
    return component.getName() + " + Decorator1";
  }

  @Override
  public int getValue() {
    return component.getValue() + 5;
  }
}

public class Decorator2 extends Decorator {
  
  public Decorator2(Component component) {
    super(component);
  }

  @Override
  public String getName() {
    return component.getName() + " + Decorator2";
  }

  @Override
  public int getValue() {
    return component.getValue() + 3;
  }
}

Tak zaimplementowany wzorzec można wykorzystać w następujący sposób.

//base version of 'product'
Component component;
component = new Component1();

//decorating 'product'
component = new Decorator1(component);
component = new Decorator2(component);

component.getName(); //Component1 + Decorator1 + Decorator2;
component.getValue(); //18

Przykład

Aplikacja jest szkicem procesu budowania awatara (Component) postaci w grze komputerowej. Gracz rozwija swoją postać na różnych etapach gry poprzez zdobywanie punktów siły oraz nowych umiejętności (Decorator). Interakcje między postaciami jak np.: walka zależą od siły ich profili. Profil ten zmienia się w czasie, a dzięki różnorodności zdobywanych umiejętności świat postaci jest różnorodny. Poniższy listing przedstawia podstawowe komponenty wzorca.

public abstract class Avatar {

  public abstract String getDescription();
  public abstract int getPower();
  public abstract void fight();
}

public class Druid extends Avatar {

  @Override
  public String getDescription() {
    return "Druid";
  }

  @Override
  public int getPower() {
    return 10;
  }

  @Override
  public void fight() {
    //use magic against opponent
  }
}

public class Knight extends Avatar {

  @Override
  public String getDescription() {
    return "Knight";
  }

  @Override
  public int getPower() {
    return 30;
  }

  @Override
  public void fight() {
    //use full of power against opponent
  }
}

Postać w grzę zyskuje dodatkowe punkty siły, moce, a także zmienia sposób walki za pomocą następujących dekoratorów (profili).

public abstract class AvatarProfile extends Avatar {

  protected Avatar avatar;

  public AvatarProfile(Avatar avatar) {
    this.avatar = avatar;
  }
}

public class Defender extends AvatarProfile {

  public Defender(Avatar avatar) {
    super(avatar);
  }

  @Override
  public String getDescription() {
    return avatar.getDescription() + " Defender";
  }

  @Override
  public int getPower() {
    return avatar.getPower() + 15;
  }

  @Override
  public void fight() {
    //use shield to protect yourself
  }
}

public class Fighter extends AvatarProfile {

  public Fighter(Avatar avatar) {
    super(avatar);
  }

  @Override
  public String getDescription() {
    return avatar.getDescription() + " Fighter";
  }

  @Override
  public int getPower() {
    return avatar.getPower() + 25;
  }

  @Override
  public void fight() {
    //use sword to attack an opponent
  }
}

public class Magician extends AvatarProfile {

  public Magician(Avatar avatar) {
    super(avatar);
  }

  @Override
  public String getDescription() {
    return avatar.getDescription() + " Magician";
  }

  @Override
  public int getPower() {
    return avatar.getPower() + 5;
  }

  @Override
  public void fight() {
    //cast spells to be invisible
  }
}

Schemat zdobywania nowych umiejętności oraz interakcji między postaciami (rozłożony w czasie) mógłby wyglądać jak na poniższym listingu.

Avatar john = new Knight();
Avatar katy = new Druid();

john = new Fighter(john);
john = new Defender(john);
katy = new Magician(katy);

john.getDescription(); //Knight Fighter Defender
katy.getDescription(); //Druid Magician

john.fight();
katy.fight();  

Biblioteki

Z uwagi na prostote wzorca, jego specyfikę i niski koszt implementacji używanie bibliotek implementujących wzorzec Dekorator mija się z celem. Najczęstszym jego wykorzystaniem w Androidzie jest rozszerzanie widoków. Decor jest przykładem biblioteki, która ułatwia dodawanie dekoratorów do klas View. Przykładem implementacji wzorca w Javie są wszystkie podklasy InputStream, OutputStream, Reader czy też Writer.