Crashlytics

Firebase

  |   3 min czytania
(Crashlytics 2.9)

Cechy

Firebase Crashlytics jest narzędziem raportującym awarie w aplikacji w czasie rzeczywistym, które pochodzą z urządzeń użytkowników na których zainstalowana jest aplikacja włączając w to urządzenia deweloperskie. Pomaga śledzić błędy oraz ustalać ich priorytety dzięki czemu możliwa jest weryfikacja i naprawa problemów związanych ze stabilnością co znacząco wpływa na utrzymanie jakości. Inteligentne grupowanie awarii wraz z informacjami o okolicznościach, które do nich doprowadziły pozwala zaoszczędzić czas w procesie diagnozy, zlokalizować błędny lub potencjalnie niebezpieczny fragment kodu oraz ustalić zakres użytkowników których awaria dotyczy. Crashlytics jest ogromnym wsparciem dla deweloperów w procesie utrzymania i rozwoju aplikacji.

Zgłaszanie

Crashlytics automatycznie zbiera i wysyła raporty o występujących błędach i awariach do konsoli Firebase (np. gdy zostanie wyrzucony fatal exception) oraz umożliwia ręczne logowanie przechwyconych błędów za pomocą metody logException. Warto odnotować, że wyjątki nie są zgłaszane pojedynczo lecz grupowo (8 ostatnich wyjątków) co odbywa się na dedykowanym wątku działającym w tle dzięki czemu wpływ na wydajność aplikacji jest minimalny.

buttonDivide.setOnClickListener {
  try {
  	//mock exception
    val value = div(10, 0)
    //do more work
  } 
  catch (e: Exception) {
    Crashlytics.logException(e)
  }
}

private fun div(a: Int, b: Int): Int {
  return a/b
}

Ponadto pozwala na personalizację zgłaszanych informacji poprzez wypisywanie logów do konsoli oraz dodawanie niestandardowych kluczy pomagających uzyskać określony stan aplikacji prowadzący do awarii.

buttonThirdValue.setOnClickListener {
  val values = arrayListOf(1,2) //mock values
  try {
  	//mock exception
    val value = getThirdValue(values)
    //do more work
  } 
  catch (e: Exception) {
    Crashlytics.log("buttonThirdValue action error extra log") //to logcat
    Crashlytics.setInt("first_number", values[0])
    Crashlytics.logException(e) //log to Firebase
  }
}

private fun getThirdValue(values: ArrayList<Int>): Int {
  return values[2]
}

Przegląd

Przegląd błędów w konsoli Firebase może prezentować się następujaco z którego wynika, że przechwycone awarie mają status niekrytyczny.

Lista awarii

Widok podglądu dostarcza natomiast szczegółowych informacji co może być przydatne w kontekście znalezienia błędu i okoliczności jego wystąpienia.

Trasa awarii

W diagnozie problemów często użyteczna może być informacja identyfikująca użytkownika, który doświadczył awarii co możliwe jest poprzez ustawienie id metodą setUserIdentifier.

Debugowanie

Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Crashlytics z aplikacją nie trzeba czekać na pierwsze zgłoszenia wyjątków lecz można ręcznie wymuśić przesłanie zgłoszenia metodą crash.

Crashlytics.getInstance().crash();

Dodatkowo w celu weryfikacji przesyłanych informacji warto włączyć tryb debugowania.

//before running app
adb shell setprop log.tag.Fabric DEBUG
adb shell setprop log.tag.CrashlyticsCore DEBUG
//for disable use INFO flag

//view the logs
adb logcat -s Fabric CrashlyticsCore

Automatyczne raportowanie

Zbieranie i wysyłanie raportów jest domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników. Aby dać użytkownikom możliwość decydowania o przesyłanych informacjach należy wyłączyć automatyczne raportowanie dodając odpowiedni wpis meta-data do AndroidManifest oraz opcjonalnie włączyć raportowanie w kodzie zgodnie z decyzją użytkownika.

<!-- in AndroidManifest.xml -->
<meta-data
  android:name="firebase_crashlytics_collection_enabled"
  android:value="false" />
//enable from one of app's Activity
private fun enableCrashlytics() {
  val enable = true //mock value, get from some preferences
  if(enable)
    Fabric.with(this, Crashlytics())
}